• De CFA adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

  • De CFA is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de voorzieningen van Abrona. Specifieke deskundigheid, zoals juridische, financiële of medische kennis of kennis van communicatie, wordt op prijs gesteld.

  • De CFA vergadert elf keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur als gesprekspartner en praat één keer per jaar met de Raad van Toezicht.

  • De CFA werkt nauw samen met de Centrale Cliëntenraad (CCA) en de locatiefamilieraden.

  • De CFA heeft een secretaresse en een adviseur ter ondersteuning.