De Centrale Familieraad (CFA) is ingesteld door Abrona in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Abrona  samen met de Centrale Cliënten Raad (CCAte behartigen.