• Abrona vindt familie een belangrijke factor als het gaat om het welzijn van de cliënt.

  • Op centraal niveau is naast de Centrale Cliëntenraad (CCA) de Centrale Familieraad (CFA) ingesteld.

  • Op lokaal niveau zijn er naast Cliëntenraden en/of Huiskameroverleg Familieraden.

  • De medezeggenschapsorganen werken volgens reglementen op basis van de wettelijke bevoegdheden zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

  • De CCA en de CFA praten ieder apart -maar ook samen- op gelijk niveau met de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) over de gezamenlijke belangen van de cliënten. Op lokaal niveau praten Familieraden(FR) en Cliëntenraden (CR) met de teamleider van hun locatie en gaat het meer over de lokale aangelegenheden.

  • In de driehoek ouder, cliënt en Abrona is er één gezamenlijk doel: de cliënten helpen zo zelfstandig, prettig en zinvol mogelijk vorm en inhoud aan hun leven te geven en eruit te halen wat er in zit.

De visie van Abrona op medezeggenschap vindt u hier.

Lees meer over medezeggenschap op de website van Abrona