Op locatieniveau praten en denken familie en/of naastbetrokkenen mee in locatiefamilieraden (LFR). Dat kan dus een ouder, broer of zus zijn, maar ook bijvoorbeeld de bewindvoerder of mentor. De LFR heeft de teamleider van de betreffende locatie als gesprekspartner.

Wat doet de LFR?

De LFR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken binnen de locatie te bespreken. Het gaat hier over de gezamenlijke belangen van de cliënten in de woon- en/of werkomgeving, zoals hygiëne en voeding, maar ook over aandacht voor problemen of spanning op de locatie.

De persoonlijke belangen van de cliënt dienen besproken te worden met zijn of haar PO/PB. 

Meepraten en meedenken in de LFR?

Abrona heeft ruim honder locaties. Op circa 20 locaties is momenteel een familieraad actief.

Er is dus genoeg werk aan de winkel.

Bent u geïnteresseerd, neem contact op met de contactpersoon van de LFR of met de teamleider van de locatie als er geen LFR is.