Op locatieniveau praten en denken familie en/of naastbetrokkenen mee in locatiefamilieraden (LFR). Dat kan dus een ouder, broer of zus zijn, maar ook bijvoorbeeld de bewindvoerder of mentor. De LFR heeft de teamleider van de betreffende locatie als gesprekspartner.