Om een beeld te hebben van kwaliteit van zorg en ondersteuning, én om te leren en te verbeteren, wordt binnen de Gehandicaptenzorg gewerkt met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.

Het naar aanleiding hiervan opgestelde Kwaliteitsrapport 2022 Abrona is nu beschikbaar en via de link https://www.abrona.nl/nl/kwaliteit/kwaliteitsrapport te benaderen. Dit kwaliteitsrapport is tot stand gekomen op basis van de dialoog met cliënten, verwanten en door teamreflecties.

Vanaf 1-1-2023 gaat het Kwaliteitskompas gelden. De betrokkenheid van cliënten en verwanten zal bij dit Kwaliteitskompas meer aandacht krijgen. Medio 2024 zal het (eerste) Kwaliteitskompas 2023 Abrona verschijnen. Ook dat zal te zijner tijd met een link op deze site beschikbaar komen.