Nieuwe handreiking voor cliëntenraden over inspraak in zorginstellingen

Die handreiking is gemaakt door een aantal belangenorganisaties in opdracht van VWS.
De handreiking en een samenvatting zijn via dit bericht te vinden (bron: LSR). Zie hier
voor de brief die minister De Jonge over die handreiking schreef aan de Tweede Kamer.