Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

LSR komt met voorbeeld voor medezeggenschapsregeling.
Zorgaanbieders hebben na de inwerkingtreding van de wet nog maximaal een half jaar
de tijd om een (nieuwe) medezeggenschapsregeling op te stellen. De LSR is bezig om
een model voor zo’n regeling op te stellen. Die is begin volgend jaar beschikbaar.
Meer in dit bericht (bron: LSR).