KansPlus (Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in) gaan samenwerken ten behoeve van een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Zij hebben hiervoor gezamenlijk een samerwerkingsovereenkomst getekend.
Zie ook https://www.kansplus.nl/2017/03/30/clientenorganisaties-vormen-kwaliteitsvierspan/