Nieuwe handreiking voor cliëntenraden over inspraak in zorginstellingen

LSR komt met voorbeeld voor medezeggenschapsregeling.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

Wmcz 2018 nu ook door Eerste Kamer aangenomen